Master TMM

Tehnologii Multimedia

Tehnologii Multimedia

Master TMM

Incepand cu anul universitar 2009-2010 Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale organizeaza un program de Master Complementar – Tehnologii Multimedia – cu durata studiilor de 2 ani.
Programul de Master Tehnologii Multimedia pregateste specialisti in utilizarea noilor tehnologii, pentru absolventi ai diferitelor specializari universitare de licenta care au un interes in utilizarea tehnologiilor multimedia in diverse domenii de activitate.

CURRICULA

Anul I

Se aleg 2 discipline din:
Bazele prelucrarii semnalelor
Semnale si sisteme numerice de comunicatii
Procesoare si sisteme de achizitie
Tehnici moderne de programare
Modelare statistica si stochastica
Se alege 1 disciplina din:
Grafica si animatie
Baze de date interactive – syllabus
Se alege 1 disciplina din:
Media digitala – syllabus
Retele de date, voce, video
Administrarea retelelor de calculatoare
Programare grafica

Anul II

Conceptul si curricula specializarii de Master Tehnologii Multimedia se bazeaza pe programul IMM – International Master in Multimedia – finantat pentru dezvoltare de catre programul  EU Socrates Erasmus IMM  (www.immaster.net).

PERSOANA CONTACT

raduvasiu

Radu Vasiu

Director Centrul Multimedia
Telefon: +40 (256) 403324