Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități

Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități

Master TSAeA

Începând cu anul universitar 2017-2018, Universitatea Politehnica Timișoara, prin Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, organizează un program de master de cercetare – Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități – cu durata studiilor de 2 ani.
Programul de Master Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități pregătește specialiști în utilizarea noilor tehnologii, pentru absolvenți ai diferitelor specializări universitare de licență care au un interes în utilizarea tehnologiilor informaționale în diverse domenii de activitate.

CURRICULA

Anul I

Se aleg 2 discipline din:
Modele de date avansate
Semnale și sisteme numerice de comunicații – syllabus
Procesoare și sisteme de achiziție – syllabus
Tehnici moderne de programare – syllabus
Modelare statistică și stocastică – syllabus
Metodologia proiectării și cercetării – syllabus
Se alege 1 disciplina din:
Media digitală – syllabus
Proiectarea sistemelor pentru eActivități – syllabus

Anul II

PERSOANA CONTACT

Marian Bucos

Șef de lucrări
Telefon: +40 256 403321