> HOME arrow > PROIECTE arrow > PROIECTE
 
 
Proiect pentru sustinerea de burse postdoctorale 4D-POSTDOC
Project Type RO
Durata 01/05/2010 -   
 
Objectives - Files

Proiect: Dezvoltarea si sustinerea de programe postdoctorale multidisciplinare in domenii tehnice prioritare ale strategiei nationale de cercetare - dezvoltare - inovare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare - dezvoltare - inovare”
Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/52603
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
cu parteneri:
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Site proiect: link
Demararea proiectului 4D-POSTDOC: 1 mai 2010.


LANSAREA PROIECTELOR DE CERCETARE POSTDOCTORALA

In cadrul proiectului “Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei naţionale de cercetare - dezvoltare - inovare” Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  impreuna cu partenerii Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi si Universitatea „Politehnica” din Timişoara lanseaza procedura de depunere a proiectelor de cercetare postdoctorala.
Proiectele se vor desfasura pe durata a 3 ani, in domeniile 
•    Tehnologiile societăţii informaţionale          
•    Energie                                                                
•    Mediu
•    Materiale, procese şi produse inovative
si in principal in cadrul uneia dintre universitatile participante la proiect. Se incurajeaza cercetarea in domeniile interdisciplinare.
Sunt eligibili pentru depunerea proiectelor posesorii de titlu de doctor obtinut in tara sau strainatate (dar nu cei cu titlul de profesor sau conferentiar universitar). 
Numarul de burse disponibile:  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: 40, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi: 18 si Universitatea „Politehnica” din Timişoara: 18.

Obligatii (extras):
•    Întocmirea Programului de cercetare postdoctorală;
•    Raportarea lunară a progresului;
•    Raportarea activităţii derulate în cadrul programelor de mobilităţi;
•    Publicarea a minimum două lucrări ştiinţifice în reviste cu largă vizibilitate internaţională (o lucrare într-o revistă cotată ISI, cu factor de impact; o lucrare într-o revistă BDI);
•    Publicarea a minimum o lucrare la conferinţe cu largă vizibilitate internaţională;
•    Elaborarea şi susţinerea a trei rapoarte ştiinţifice intermediare şi a unui raport ştiinţific final;
•    Participarea la două seminarii ştiinţifice anuale şi la conferinţa finală organizată în cadrul proiectului – pentru prezentarea rezultatelor parţiale şi finale;
•    Participarea la toate sesiunile de formare din cadrul proiectului;
•    Participarea la minimum o conferinţă internaţională şi la minimum un stagiu de pregătire în instituţii / centre de cercetare / universităţi din spaţiul UE;
•    Întreprinderea demersurilor necesare pe parcursul şi în etapa finală a proiectului în vederea realizării unui transfer de know-how şi/sau de tehnologie la agenţi economici localizaţi în România;
•    Dacă este cazul, Universitatea, ca titular şi/sau co-titular(în cazul unor echipe mixte) al invenţiei, va  întreprinde demersurile necesare pentru brevetarea invenţiilor rezultate în urma proiectului de cercetare;
•    În  anul doi de derulare a proiectului, pregătirea unei cereri de finanţare pentru accesarea de noi fonduri în vederea susţinerii programului de cercetare după finalizarea bursei ;
•    Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul proiectului de cercetare postdoctorală sunt proprietatea Universitatii, dreptul de proprietate intelectuala fiind pastrat de catre autor

Pachetul financiar asigurat pentru fiecare cercetator:
1.    bursă de cercetare postdoctorală în valoare de 4180 de lei/lună, pe o perioadă de 34 de luni;
2.    maximum 29590 lei pentru susţinerea programului de cercetare: a) 2090 lei/lună pe perioada stagiilor de cercetare şi documentare în centre de cercetare şi inovare, institute de cercetare, universităţi din Uniunea Europeană, la care se adaugă cheltuielile de transport şi cazare pe perioada stagiului; b) cheltuielile de cazare, diurnă şi transport cu ocazia participării la conferinţe, schimburi de experienţă, seminarii legate de obiectul cercetării, desfăşurate în spaţiul UE).

Info
Echipa de implementare ii invita pe toti cei interesati sa participe Luni 10 mai 2010 orele 13,00, în Sala Senatului UPT, P-ta Victoriei Nr.2,Timisoara la lansarea acestui proiect si prezentarea procedurilor de depunere, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte de cercetare postdoctorala.


Date limita:
Cererea de finantare va fi transmisa in format electronic .pdf pana la
data de 25.05.2010, ora 24:00 cat si prin posta cu data postei 25.05.2010.

Calendar:
25.05.2010 – transmitere cerere de finant,are;
06.06.2010 – finalizare evaluare;
07.06.2010 – anunt,are rezultate;
08.06 - 10.06.2010 – transmitere contestatii;
16.06.2010 – anuntare rezultate contestatii;
17.06.2010 – anuntare rezultate finale si delegarea conduca(torului
stiintific/tutorului;
18.06 - 21.06.2010 – confirmare acceptare bursa( din partea aplicantului;
22.06 - 30.06.2010 – contractare.

Rezultatele evaluarii cererilor de finantare depuse la Universitatea Politehnica din Timisoara

In fisierul atasat se regaseste rezultatul evaluarii cererilor de finantare depuse la Universitatea Politehnica din Timisoara.
Centralizatorul de evaluare al fiecarei cerereri de propuneri va fi trimis pe adresa de email specificata in cererea de finantare.
Aplicantii propunerilor de proiecte pot depune contestatii prin fax, la numarul: 0264-593333 , in perioada 8-10 iunie 2010.

rezultate

Informatii suplimentare: postdoc@cm.upt.ro

Fisiere
Informatii si procedura de depunere, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte de cercetare postdoctorala

Cererea de finantare a propunerii de proiect de cercetare postdoctorala
Lista verificare
Fise evaluare
Domenii de cercetare


Declaratie
Contract de cercetare postdoctorala

 28 iunie 2010
Contract_POSDRU.doc
A2_program_cercetare.doc
A3_Formular_grup_tinta.doc
A4_Declaratia_consimtamant.doc
A5_Declaratia_dubla_finantare.doc
Tutori_Cons_St_Final.xls

Inapoi

 
 

LoginHOME  | NOUTATI  | STUDENTI  | PERSONAL  | CURSURI  | CENTRE  | PROIECTE  | CONFERINTE  | CERCETARE  | CONTACT  | SOCIAL

All contents copyright © Universitatea Politehnica Timisoara. All rights reserved

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it. [Despre]  [Termeni si conditii]  [Contact]  [Administrator]