News & Events

CNCSIS grant CODE 16, type TD, Title: Robust techniques in image registration

Pe baza acestei metode, proiectul propune utilizarea tehnicilor de înregistrare de imagine pentru a rezolva problema de localizare nod într-o rețea wireless sensor, bazată pe senzori video. Mai mult decât atât, soluția propusă adaugă estimarea de suprapunere video-câmp pentru localizarea spațială clasică. Mai multe tipuri de algoritmi de înregistrare sunt analizate și testate pentru evaluarea performanței.

This project comes under the Agreement n° 764672, concluded between the Coordinator and the DG General Justice and Consumers.

In acest proiect se propune o nouă metodă de caracteristici bazate pe imagini 2D de înregistrare robuste. Distorsiunea imaginii este modelată ca transformare similară cu patru parametri, estimați secvențial prin transformări 1D, rezultând o densitate crescută, comparativ cu procesarea spațială 4D. Prin adoptarea unui estimator de schimbare medie, avantajele RANSAC și M-estimatoare pot fi combinate într-un cadru teoretic unic și sănătos.

ACTIVITIES AND RESULTS:

  1. Choosing a mobile device to implement and test the concept.
  2. Choosing one of the existing courses.
  3. Development of an eLearning and mLearning platform
  4. Testing the platform on a group of students.
  5. Conclusions and other directions.

PROJECT DATA

Director

doctorand Daniela Fuiorea Bulucea

Value

5,210 RON

en_USEnglish